CIRCOPACK

‘Veilige en performante voedselverpakkingen binnen een circulaire economie’

Het CIRCOPACK project (1 april 2019 tot 30 juni 2022) heeft als doel een scan te ontwikkelen voor bedrijven die het mogelijk maakt om doordachte beslissingen te nemen rond de grondstoffenselectie voor levensmiddelenverpakkingen. Dit moet de bedrijven de nodige bagage en tools geven om hun verpakkingsbeleid zo optimaal mogelijk af te stemmen op de circulaire economie met behoud van de vereiste functionaliteit en veiligheid van hun verpakkingen.

CIRCOPACK is een COOCK-project (VLAIO) en wordt uitgevoerd door Pack4Food en Flanders’ FOOD (met SENSNET in onderaanneming) in samenwerking met verschillende onderzoeksgroepen binnen Universiteit Gent en Universiteit Hasselt.

Als resultaat van het project zal een scan ter beschikking gesteld worden om op een wetenschappelijk onderbouwde manier beslissingen te nemen omtrent de duurzaamheid van een (vernieuwd) verpakkingsconcept en de impact op de kwaliteit van het levensmiddel. Hierdoor zullen bedrijven gerichtere keuzes kunnen maken in hun verpakkingsconcept. Daarnaast moet de scan de bedrijven ook in staat stellen wetenschappelijk onderbouwde argumentatie te leveren aan hun klanten omtrent de gemaakte verpakkingskeuzes. Verder zal CIRCOPACK ook leiden tot een nauwere samenwerking tussen producenten van verpakkingen, gebruikers van verpakkingen (voedingsproducenten) en verwerkers van het verpakkingsafval wat op termijn zal resulteren in efficiëntere verpakkingsinnovaties, waarbij gestreefd wordt naar maximale duurzaamheid van combinatie product-verpakking en waarbij reeds bij de ontwikkeling van het verpakkingsconcept de uiteindelijke recyclageopties mee in rekening gebracht worden (design for recycling).

Waarom dit project interessant is voor uw bedrijf?

  • U maakt deel uit van een bedrijvennetwerken over verschillende ketens heen, inclusief recyclagebedrijven;
  • U ontvangt tips en tricks omtrent het duurzaam verpakken van levensmiddelen
  • U kan mee concrete invulling geven aan de data voor de ontwikkeling van de scan. Deze data zijn belangrijk voor de toekomstige verpakkingsspecificaties en de daarbij horende (financiële) impact op de verpakkings-, sorteer- en recyclageprocessen
  • U test en verfijnt mee de online tool en krijgt inzicht in de resultaten van uw huidige en gesimuleerde verpakkingsmaterialen/processen met als doel uw toekomstige marketing, product- en verpakkingsontwikkelingen en strategische processen te definiëren of bij te sturen en bijgevolg uw concurrentiepositie te versterken.

Meer info over het werkplan van het project.

Vragen rond dit project? Gelieve contact op te nemen met dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur (inge.dirinck@senstech.be)