CIRCOPACK

‘Veilige en performante voedselverpakkingen binnen een circulaire economie’

Het CIRCOPACK project (1 april 2019 tot 30 juni 2022) had als doel een tool te ontwikkelen voor bedrijven die het mogelijk maakt om doordachte beslissingen te nemen rond de grondstoffenselectie voor levensmiddelenverpakkingen. Dankzij de CIRCOPACK tool krijgen bedrijven de nodige info om hun verpakkingsbeleid zo optimaal mogelijk af te stemmen op de circulaire economie met behoud van de vereiste functionaliteit en veiligheid van hun verpakkingen.

De CIRCOPACK tool werd ontwikkeld dankzij een COOCK-project (gesteund door VLAIO), uitgevoerd door Pack4Food en Flanders’ FOOD (met SENSNET in onderaanneming) in samenwerking met verschillende onderzoeksgroepen binnen Universiteit Gent en Universiteit Hasselt.

De CIRCOPACK tool geeft bedrijven op een wetenschappelijk onderbouwde manier de kans om beslissingen te nemen omtrent de duurzaamheid van een (vernieuwd) verpakkingsconcept en de impact op de kwaliteit van het levensmiddel. Hierdoor kunnen ondernemingen gerichtere keuzes maken voor hun verpakkingsstrategie. Dankzij de tool wordt gestreeft naar maximale duurzaamheid. Zo kan een bedrijf reeds bij de ontwikkeling van het verpakkingsconcept de combinatie product-verpakking en de uiteindelijke recyclageopties mee in rekening brengen (design for recycling). Daarnaast levert de CIRCOPACK tool wetenschappelijk onderbouwde argumentatie aan bedrijven om met hun klanten of consumenten in dialoog te gaan omtrent de gemaakte verpakkingskeuzes.

Het CIRCOPACK project leidde tot een nauwere samenwerking tussen producenten van verpakkingen, gebruikers van verpakkingen (voedingsproducenten) en verwerkers van het verpakkingsafval en resulteerde in efficiëntere verpakkingsinnovaties.

Vragen rond de projectresultaten van het CIRCOPACK project of rond de CIRCOPACK tool? Gelieve contact op te nemen met dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur (inge.dirinck@senstech.be)