Good Sensory Practices 2014

Basiscursus ‘Good Sensory Practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en -ingrediënten’

SENSTECH i.s.m. V-G Sensory bvba 

Donderdag 8 mei 2014

12.15 u – 17.15 u

Archipel Business Center, Gent (Zwijnaarde)

Tijdens deze basiscursus zal een globaal overzicht gegeven worden over sensorisch onderzoek. Na enkele inleidende begrippen zullen zowel consumenten-testen als analytische sensorische testen aan bod komen.

12.15 u – 13.00 u Onthaal met broodjes

13.00 u – 14.00 u Inleidende begrippen ‘Sensorisch onderzoek’, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

Soorten testen, selectie en training van smaakpanels, selectie van descriptoren, inrichting van sensorische testruimte, monster(voor)bereiding en -presentatie, monitoring van performantie van smaakpanels, …

14.00 u – 15.15 u Consumententesten, ir. Evelien Goossens, V-G Sensory bvba

De aanpak van hedonische testen zal stap voor stap worden doorlopen, gaande van panelsamenstelling over testlocatie, testdesign, testorganisatie, vragenlijsten en resultaten. Wat is hierbij belangrijk, welke verschillende mogelijkheden bestaan er en wat verdient de voorkeur in welke situatie?

15.15 u – 15.45 u Koffiepauze

15.45 u – 17.00 u Analytische sensorische testen, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

In dit deel zullen verschillende analytische (sensorische) testen aan bod komen (doelstelling, proefopzet, verwerking van sensorische data, …)

17.00 u – 17.15 u Vragen, opmerkingen of suggesties voor andere workshops of cursussen

Doelgroep: werknemers binnen afdelingen R&D, Productontwikkeling, Kwaliteitscontrole, Marketing, Communicatie, …

Deelname gratis voor SENSNET-leden (gratis deelname voor werknemers SENSNET-bedrijven).

Andere deelnemers betalen € 150,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus, broodjeslunch en koffiepauze inbegrepen.