Hands-on workshop Geurtesten van verpakkingsmaterialen – preregistratie

Geurwiel - Simat

Tips & tricks voor geurtesten van verpakkingsmaterialen’

datum wordt vastgelegd via doodle na preregistratie van tenminste 10 deelnemers

13.30 u – 17.00 u

Incubatie- en Innovatiecentrum Universiteit Gent, Technologiepark 3, BE-9052 Gent (Zwijnaarde) (routebeschrijving (gebouw 603))

Tijdens deze hands-on workshop worden praktische tips & tricks gegeven voor sensorische analyse van voedingscontactmaterialen, meer bepaald voor geurtesten.

Voedingsproducenten worden immers op regelmatige basis geconfronteerd verpakkingsgerelateerde smaak- en/of geurafwijkingen (taints) met dure terughaalacties van producten tot gevolg. Deze recalls hebben naast imagoverlies vaak een economische impact voor de producent (claims). Verpakkingsproducenten zijn zich daarom meer en meer bewust van de invloed van de geureigenschappen van verpakkingsmaterialen op de organoleptische kwaliteit van verpakte voedingsmiddelen en ingrediënten. In de Europese wetgeving (Verordening (EG) nr. 1935/2004) wordt trouwens gesteld dat materialen en voorwerpen, bestemd om met voeding in contact te komen, niet mogen leiden tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van voedingsmiddelen. Verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen (taints) moeten ten stelligste vermeden worden.

Sensorische kwaliteitscontrole op grondstoffen of eindverpakkingen door verpakkingsproducenten of als ingangscontrole bij voedingsbedrijven kan een belangrijke troef zijn om verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen in verpakte voedingsmiddelen te vermijden. SENSTECH ondersteunt bedrijven bij het opzetten van een sensorisch panel voor verpakkingsmaterialen. Tijdens deze hands-on workshop worden praktische tips & tricks gegeven om met een geurpanel aan de slag te gaan in een voedings- of verpakkingsbedrijf.

Programma 

  • Inleiding: geurproblematiek van voedingscontactmaterialen (FCM)/verpakkingsmaterialen
  • casestudies van verpakkingsgerelateerde taints in verpakte levensmiddelen en off-odours van verpakkingsmaterialen
  • geurwiel FCM: geurkrachtige, vluchtige componenten in voedingscontactmaterialen
  • good practices voor sensorisch onderzoek in het kader van voedingscontact-materialen: sensorische testruimte, selectie en training van sensorisch panel, selectie van descriptoren, staalvoorbereiding en -presentatie, soorten testen: triangeltest, rangordetest en kwantitatieve descriptieve analyse
  • (Europese) normen en andere standaarden voor sensorisch onderzoek van diverse verpakkingsmaterialen (Robinson test, EN 1230:2010, DIN 10955: 2004, ISO 13302:2003)
  • tips & tricks voor selectie en training van een geurpanel (afhankelijk van het type verpakkingsmateriaal)
  • praktische geurtesten van (bedrukte) verpakkingsmaterialen (papier/karton en polymere materialen)

Lesgevers

dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur van SENSTECH (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen)

Doelgroep

Werknemers binnen afdelingen Kwaliteitscontrole en R&D van voedings- en verpakkingsbedrijven en hun toeleveranciers, …

Deelname

  • aantal deelnemers is beperkt tot 10 personen
  • voorrang voor SENSNET-leden en deelnemers CIRCOPACK-project: € 120,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)
  • andere deelnemers: € 240,00 (op aanvraag, excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)

alimento

Alimento (vroegere IPV, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) geeft een tussenkomst van € 70,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Preregistratie via volgende link.