In-company workshops – audits

SENSTECH verzorgt in-company workshops en sensorische audits op maat van bedrijven. Afhankelijk van de doelstelling van de workshop kan een Belgisch voedingsbedrijf steun krijgen van Alimento. Alimento (IPV vzw, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) geeft een tussenkomt voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 118 en 220.

mini Alimento

Algemene selectie van een sensorisch panel voor voedingsmiddelen

  • basissmakentest (zuur, zoet, zout, bitter en umami) + uitbreiding (astringent, metallisch)
  • drempelwaardetest basissmaken (zuur, zoet, zout, bitter en umami)
  • geurherkenningstest
  • geurherinneringstest

Tijdens deze in-company workshop worden de kandidaten voor een intern sensorisch panel geselecteerd op basis van hun zintuiglijke capaciteiten. De smaakzin (smaak op de tong) wordt geëvalueerd aan de hand van een basissmakentest (zuur, zoet, zout, bitter en umami) en een drempelwaardetest basissmaken (individuele gevoeligheid van testpersonen). Eventueel kunnen andere sensorische percepties, zoals astringent en metallisch, worden getest. De reukzin (aroma of geur) wordt geëvalueerd aan de hand van een geurherkenningstest en/of een geurherinneringstest. Op maat van het bedrijf wordt een selectie van relevante aroma’s aangeboden. De testpersonen moeten de aroma’s bij voorkeur kunnen herkennen of sensorisch kunnen beschrijven (floraal, fruitig, kruidig, …). Na een trainingsperiode kan tevens een geurherinneringstest worden afgenomen.

Algemene selectie en training van een sensorisch panel voor voedingscontactmaterialen

Een sensorisch panel kan specifiek geselecteerd en getraind worden voor kwaliteitscontrole van de geureigenschappen van voedingscontactmaterialen (bv. bij sensorische ingangscontrole van verpakkingsmaterialen in een voedingsbedrijf). Afhankelijk van de gebruikte verpakkingsmaterialen in het voedingsbedrijf worden de kandidaten voor een intern sensorisch panel voor verpakkingsmaterialen geselecteerd aan de hand van geurherkenningstesten. Hierbij worden de belangrijkste geurcomponenten gebruikt, die kunnen voorkomen in specifieke voedingscontactmaterialen (papier, karton, polymere films en trays, biogebaseerde materialen, …).

Basiscursus ‘Good Sensory Practices’ op maat van voedingsbedrijven

Afhankelijk van de doelstellingen van sensorische testen in een bedrijf worden de good sensory practices behandeld. Panelleden krijgen bruikbare tips m.b.t. sensorische procedures binnen het voedingsbedrijf (testdesign, monstervoorbereiding en -presentatie, selectie van descriptoren, dataverwerking, monitoring van de performantie van panelleden, …). Deze algemene basiscursus wordt afhankelijk van de noden aangepast op maat van het voedingsbedrijf, eventueel na een sensorische audit.

Sensorische audits

Bestaande sensorische procedures binnen het voedingsbedrijf worden doorgelicht in het kader van de good sensory practices. Sensorische data van interne sensorische testen worden kritisch geëvalueerd en afgetoetst ten opzichte van de doelstellingen van de sensorische testen binnen het voedingsbedrijf. De dataverwerking van sensorische data wordt geëvalueerd en eventueel op punt gesteld. Aanbevelingen m.b.t. good sensory practices worden met de panelleider besproken.