Seminarie Recalls

Recall

‘Recalls in de voedingsindustrie: oorzaken en good practices’

Donderdag 27 oktober 2016

14.00 u – 17.15 u

Seminariecentrum Huis van de Bouw, Tramstraat 59, BE-9052 Gent (Zwijnaarde) (wegbeschrijving)

Jammer genoeg wordt de voedingsindustrie regelmatig geconfronteerd met recalls van voedingsmiddelen en -ingrediënten. Deze terugroepacties hebben naast een imagoverlies vaak een economische impact voor de producent als gevolg van claims.

Tijdens dit seminarie zullen we de oorzaken van recalls onder de loep nemen: microbiologische contaminatie, smaakafwijkingen, niet-gedeclareerde allergenen, bederf, …

Verder zullen de wettelijke aspecten m.b.t. recalls behandeld worden. Nulrisico bestaat niet! Elk voedingsbedrijf kan te maken krijgen met een onveilig levensmiddel dat uit de handel moet gehaald worden, of erger nog, dat teruggeroepen moet worden van bij de eindverbruiker. Het wettelijk kader dat hierrond is ontstaan, zowel op Belgisch als Europees vlak, zal uitééngezet en toegelicht worden. Voldoende kennis van de wet- en regelgeving is immers cruciaal in de correcte afhandeling van dergelijke crisissituaties.Bad flavour

Smaakafwijkingen (off-flavours en taints), waardoor producten uit de markt moeten genomen worden, zullen in detail behandeld worden. Bij elke off-flavour- of taint-problematiek is het belangrijk om de verantwoordelijke component(en) op te sporen en te identificeren. Uitgaande van de chemische structuur van de verantwoordelijke component(en) kan feedback worden gegeven om deze smaakafwijkingen in de toekomst te vermijden. Aan de hand van casestudies zullen onderzoeksstrategieën voorgesteld worden om een off-flavour- of taintproblematiek in kaart te brengen.

Ook casestudies van verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen van verpakte levens-middelen zullen aan bod komen.

Bij elke recall zal een goed crisismanagement cruciaal zijn. De vraag is immers niet ‘of’ een voedingsbedrijf, maar wel ‘wanneer’ een voedingsbedrijf geconfronteerd wordt met een recall. Op interactieve wijze zal het belang van een goed crisismanagement belicht worden en zullen good practices aangereikt worden om snel, accuraat en schadebeperkend op te treden in geval van een recall.

Programma

13.30 u Ontvangst

14.00 u – 14.20 u Inleiding: problematiek en oorzaken van recalls in de voedingsindustrie, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

14.20 u – 15.00 u Wettelijke aspecten met betrekking tot recalls,  ir. Eveline Notebaert, Q-Support

15.00 u – 15.40 u Off-flavours en taints van voedingsmiddelen en -ingrediënten: oorzaken en casestudies, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

15.40 u Koffiepauze

16.00 u – 16.20 u Verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen van verpakte levensmiddelen vermijden: good practices, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

16.20 u – 17.05 u If you do right no one remembers, if you do wrong no one forgets: crisismanagement in de voedingsindustrie, msc. Julie Strypstein, Food Security

17.05-17.15 u Discussie en vraagstelling

Folder downloaden.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot medewerkers uit de levensmiddelen-, ingrediënten- en verpakkingsindustrie: verantwoordelijken voor kwaliteit, R&D, communicatie, …

Deelname

  • SENSNET-leden: € 75,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)
  • andere deelnemers: € 150,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)

IPV+_dax

IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsindustrie, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) geeft een tussenkomst van € 60,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

U kunt inschrijven via volgende link.