Seminarie Week van de Smaak 2015

Appels - rode appel

 ‘Tools voor sensorische benchmarking en consumentgerichte productontwikkeling van levensmiddelen’

Dinsdag 17 november 2015

13.30 u – 17.00 u

Seminariecentrum ‘Huis van de Bouw’, Tramstraat 59, BE-9052 Gent (Zwijnaarde) (wegbeschrijving)

Voortdurend komen nieuwe voedingsmiddelen op de markt en worden bestaande producten verbeterd of aangepast aan de verwachtingen van de consument. De laatste jaren werd een stijgend percentage van de omzet binnen de Belgische voedingsindustrie toegeschreven aan nieuwe producten. Aangezien sensorische eigenschappen primordiaal zijn voor het succes van een voedingsmiddel, kan sensorische benchmarking nuttige informatie opleveren over de intrinsieke smaakeigenschappen van producten binnen een bepaald productsegment. Zowel sensorische testen, als chemisch-analytische technieken kunnen hierbij toegepast worden. Bovendien kunnen targetanalyse van succesvolle referentieproducten en literatuurgegevens inzicht geven in geografische/demografische smaakverschillen en consumentenpreferenties.

Gekoppeld aan consumententesten, kan sensorische benchmarking verklaren – onder meer via preference mapping – waarom bepaalde producten succesvol zijn of sterk gewaardeerd worden binnen een specifieke doelgroep.

Tijdens dit seminarie worden zowel sensorische tools (o.a. kwantitatieve descriptieve sensorische testen/QDA), als instrumentele tools (o.a. GC-MS profiling en elektronische neustechnologie) voor sensorische benchmarking behandeld. Via casestudies wordt een tipje van de sluier opgelicht over preference mapping, foodpairing® hypothese, Drivers of Liking®, … als ondersteuning voor consumentgerichte productontwikkeling van voedingsmiddelen.

Programma

13.30 u – 14.00 u           Ontvangst met koffie

14.00 u – 14.20 u           Inleiding: smaakgerichte productontwikkeling van levensmiddelen

14.20 u – 15.10 u           Sensorische en chemisch-analytische methodieken voor smaakkarakterisering van levensmiddelen

15.10 u – 15.30 u           Koffiepauze

15.30 u – 16.15 u           Het betrekken van consumentenvoorkeuren bij productontwikkeling van voedingsproducten: preference mapping, foodpairing® hypothese, Drivers of Liking®, …

16.15 u – 16.45 u           Sensorische benchmarking van voedingsmiddelen: casestudies

17.00 u                            Einde

Doelgroep

De opleiding richt zich tot medewerkers uit de levensmiddelen- en ingrediëntensector: verantwoordelijken voor productontwikkeling, kwaliteit, marketing, …

Lesgevers

Em. prof. dr. Patrick Dirinck heeft meer dan 45 jaar ervaring in geur- en smaakonderzoek van levensmiddelen en verpakkingsmaterialen. Hij was respectievelijk verbonden aan Universiteit Gent, KAHO Sint-Lieven en de Associatie KU Leuven en is auteur van een 130-tal publicaties betreffende geur en smaak. Hij heeft met tientallen bedrijven samengewerkt in het kader van onderzoeksprojecten en bilaterale, confidentiële bedrijfsprojecten. Thans is hij zaakvoerder van Odour & Flavour Consultancy bvba.

Dr. Inge Dirinck is technologisch adviseur van het Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen (SENSTECH) en operationeel verantwoordelijke voor SENSNET vzw. SENSNET vzw is een consortium van levensmiddelen- en verpakkingsbedrijven én kennispartners met specifieke interesse voor de sensorische eigenschappen van voedingsmiddelen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen.

Folder downloaden.

Deelname

De deelnameprijs bedraagt € 100,00 voor SENSNET-leden en 175,00 voor niet-leden (excl. btw/deelnemer). Syllabus, koffie, dranken zijn inbegrepen.

IPV+_dax

IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) geeft een tussenkomt van € 120,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Inschrijven is mogelijk tot 14 november 2015.

U kunt inschrijven via volgende link.