SENSNET vzw

SENSNET vzw is een netwerk van bedrijven en kennispartners, dat gegroeid is vanuit de jarenlange ervaring met sensoriek-gerelateerde consultancy van SENSTECH in het kader van het VIS-TD-programma (Technologische Dienstverlening) en andere onderzoeksprojecten van het voormalig Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), heden Agentschap Ondernemen & Innoveren (VLAIO). Dankzij 2 projecten Technologische Dienstverlening van het IWT werden sinds 2005 diverse confidentiële, bilaterale projecten uitgevoerd binnen de voedings- en verpakkingsindustrie.

SENSNET vzw leden (voedingsbedrijven, ingrediëntenleveranciers, verpakkingsproducenten)

SENSNET vzw aangesloten leden (kennispartners)

Flanders’ FOOD vzw
Onderzoeksgroep Moleculaire Geurchemie, KU Leuven-Campus Gent
V-G Sensory bv
ILVO (Eenheid Technologie & Voeding)
Onderzoeksgroep Scheidingstechnieken, UGent

Het jaarlijks lidgeld van SENSNET vzw is afhankelijk van het aantal werknemers per bedrijf. SENSNET-leden krijgen een volledig dienstenpakket aangeboden, waarbij ze beroep kunnen doen op SENSTECH voor concreet advies en begeleiding.

Bedrijven Aantal werknemers Jaarlijks lidgeld
Categorie A GO > 250 pers. € 2000,00
Categorie B KMO 50-250 pers. € 800,00
Categorie C KMO 10-50 pers. € 400,00
Categorie D KMO < 10 pers. € 200,00

Indien u lid wenst te worden van SENSNET vzw, gelieve contact op te nemen met dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur (inge.dirinck@senstech.be)