Technologische dienstverlening

Sensorische analyse van voedingsmiddelen, ingrediënten en voedingscontactmaterialen

 • verschiltesten (o.a. triangeltesten)
 • beschrijvende sensorische testen (QDA) en rangordetesten
 • sensorische analyse van voedingscontactmaterialen/verpakkingsmaterialen (EN 1230:2010 deel 1 (geurtest) en deel 2 (Robinson test of taint transfer test), ISO 13302:2003, DIN 10955:2004)

In-company sensorische opleidingen en audits

 • selectie en training van sensorische panels voor sensorische testen van voedingsmiddelen en ingrediënten
 • selectie en training van sensorische panels voor sensorische testen van voedingscontactmaterialen en voedingsverpakkingen
 • genereren van sensorische lexicons (flavour language/flavour wheel) via rondetafelsessies
 • sensorische audits in voedings- en verpakkingsbedrijven

Belgische voedingsbedrijven kunnen beroep doen op Alimento-steun voor (in-company) sensorische opleidingen en sensorische audits.

mini Alimento

Chemisch-analytische geur- en aromaprofilering van voedingsmiddelen, ingrediënten en voedingscontactmaterialen

 • gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS profilering)
 • gaschromatografie-olfactometrie (GC-O) of GC-sniffing
 • massaspectrometrie-gebaseerde elektronische neustechnologie (MS-nose)

Confidentiële, bilaterale projecten inzake voedingsmiddelen en -ingrediënten

 • variabiliteit van (natuurlijke) grondstoffen (cultivars, geografische origines, oogstjaar, …)
 • sturen en optimaliseren van (industriële) processen/procestechnologieën (fermentatie-, rijpings-,  brandings-, verhittingsparameters, …)
 • invloed van formulering en additieven/ingrediënten/halffabrikaten op smaak/aroma van eindproducten (antioxidantia, kruiden, specerijen, aroma’s, …)
 • veroudering, oxidatie, aromavormingsmechanismen (Maillard-reactie), …
 • aromakwaliteitscontrole van eindproducten (constantheid van aroma van verschillende productiebatches, …)
 • benchmarking (eigen producten vs. targetproduct)
 • invloed van suiker-, natrium- en/of vetreductie op de sensorische kwaliteit van voedingsmiddelen
 • smaakafwijkingen van voedingsmiddelen en ingrediënten (off-flavours/taints): detectie en identificatie van verantwoordelijke componenten
 • invloed van verpakkingsconcepten (verpakkingsmethoden en -materialen) op smaak/aroma van  eindproducten (verpakkings-gerelateerde smaakafwijkingen (off-odours/off-flavours/taints), shelf life experimenten, aroma-evolutie i.f.v. shelf life, migratie van vluchtige componenten, scalping, permeatie, aromaverlies, oxidatie, …)

Confidentiële, bilaterale projecten inzake voedingscontactmaterialen

 • evaluatie van verpakkingsmaterialen (food contact materials) als dusdanig (papier, karton, blik, hout, plastic, folies, …)
 • detectie en karakteriseren van systematische en accidentele off-flavours/taints in geval van  claims (verpakkings-gerelateerde smaakafwijkingen, oxidatie, …)
 • optimaliseren van productieprocessen voor verpakkingsmaterialen (food contact materials): invloed van masterbatches, lijmen, inkten, solventen, glansmiddelen, vernissen, lakken, hulpstoffen, drukprocédés, …

Dienstenpakket

 • technologisch advies (TA)

Een technologisch advies kan inhouden: beantwoorden van (telefonische) vragen, leveren van technologisch advies met kennisoverdracht, literatuurstudie, brainstorming, trouble shooting, doorverwijzing en zoeken naar geschikte (technische) partners, …

 • bilateraal, confidentieel advies/project

Deze adviezen zijn uitgebreider dan de technologische adviezen (TA’s) en houden verband met innovatie of optimalisatie van een product of proces. Deze adviezen zijn individueel en confidentieel. Speciale tarieven gelden voor SENSNET-leden.

 • pro-actieve innovatiestimulering en informatieverspreiding

SENSNET-leden  krijgen toegang tot de meest recente informatie op het vlak van toegepast aromaonderzoek (sensorisch en chemisch-analytisch) van voedingsmiddelen via technologische publicaties en presentaties en uitnodigingen op workshops en seminaries. Voor SENSNET-leden gelden gereduceerde tarieven voor deelname aan opleidingen en seminaries. Voor Belgische voedingsbedrijven is er bovendien Alimento-steun.

mini Alimento

 • projectgerichte werking

SENSTECH begeleidt bedrijven bij voorbereiding, indiening en uitvoering van een projectaanvraag, zowel op Vlaams als Europees niveau en bij doorverwijzing naar en contacten met Europese bedrijven (netwerking).

Sensoriekgerelateerde vraagstellingen –  uitdagingen

 • Hoe kan ik nutritioneel verantwoorde producten met optimale sensorische eigenschappen op de markt brengen?
 • Hoe kan ik mijn bestaande producten herformuleren met minder suiker, (verzadigd) vet of zout en toch nog lekkere voedingsmiddelen produceren?
 • Welke ingrediënten kan ik gebruiken om bestaande producten te herformuleren met een minimale impact op de smaakeigenschappen (state-of-the-art oplossingen)?
 • Hoe kan ik suiker reduceren of vervangen in mijn voedingsmiddel? Welke suikervervangers zijn mogelijk en welke impact hebben ze op de sensorische eigenschappen van mijn product?
 • Kunnen toegevoegde aromacomponenten de zoutperceptie van mijn product verhogen?
 • Heeft het gebruik van minder verzadigd vet in mijn voedingsmiddel een impact op de smaak?

 

 • Welke invloedsfactoren bepalen de geurbelasting van mijn verpakkingsmaterialen?
 • Hoe kan ik een sensorische ingangscontrole of kwaliteitscontrole van mijn verpakkingsmaterialen introduceren in mijn bedrijf?
 • Hoe kan ik geurarme verpakkingsmaterialen produceren?
 • Welke factoren bepalen de geureigenschappen van mijn verpakkingsmaterialen?
 • Welk effect hebben ‘low odour’ en ‘low migration’ inkten op de sensorische eigenschappen van mijn verpakkingsmaterialen?
 • Kan ik zonder problemen overschakelen van conventionele naar duurzame, lichtgewicht of gerecycleerde verpakkingsmaterialen? Wat is het effect op de sensorische houdbaarheid van mijn verpakt product?
 • Welke vluchtige verpakkingscomponenten migreren naar mijn verpakt voedingsmiddel? Kunnen deze componenten verantwoordelijk zijn voor een smaakafwijking?
 • Welke sensorische testen op verpakkingsmaterialen kunnen gebruikt worden in het kader van ‘compliance work’ (verklaring van overeenstemming)?
 • Hoe selecteer en train ik een sensorisch panel voor verpakkingsmaterialen?