Vervolgcursus Good Sensory Practices (deel 2)

Rangordetest rode wijn

‘Good Sensory Practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en -ingrediënten’ (deel 2)

SENSTECH i.s.m. Odour & Flavour Consultancy bvba

Dinsdag 13 maart 2018

14.00 u – 17.00 u

Seminariecentrum ‘Huis van de Bouw’, Tramstraat 59, BE-9052 Gent (Zwijnaarde) (wegbeschrijving)

Tijdens deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op dataverwerking van sensorische data, correlatie tussen sensorische data en instrumentele data, sensorische shelf life testen, preference mapping, …

Diverse casestudies zullen behandeld worden.

Programma

13.30 u – 14.00 u  Ontvangst met koffie

14.00 u – 15.00 u  Dataverwerking van sensorische data, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

15.00 u – 15.30 u  Correlatie tussen sensorische en analytische data, em. prof. Patrick Dirinck, Odour & Flavour Consultancy bvba

15.30 u – 16.00 u Koffiepauze

16.00 u – 16.30 u  Sensorische shelf life testing m.b.v. survival analysis, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

16.30 u – 17.00 u  Interne en externe preference mapping, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

Folder downloaden

Lesgevers

dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur van SENSTECH (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen)

em. prof. Patrick Dirinck, Odour & Flavour Consultancy bvba

Doelgroep

Werknemers binnen afdelingen R&D, Productontwikkeling, Kwaliteitscontrole, Marketing, Communicatie, van voedingsbedrijven en hun toeleveranciers, …

Deelname

  • SENSNET-leden: € 75,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)
  • andere deelnemers: € 150,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)

alimento

Alimento (vroegere IPV) geeft een tussenkomst van € 65,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Inschrijven is mogelijk tot 9 maart 2018.

U kunt inschrijven via volgende link.