Vervolgcursus Good Sensory Practices (deel 2) ONLINE

Rangordetest rode wijn

‘Good Sensory Practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en -ingrediënten’ (deel 2)

SENSTECH i.s.m. Odour & Flavour Consultancy bvba

Dinsdag 17 november 2020

14.00 u – 17.00 u

Omwille van Covid-19 wordt overgegaan naar een ONLINE webinar via Zoom met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Na uw inschrijving ontvangt u de Zoom-link.

Tijdens deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op dataverwerking van sensorische data, correlatie tussen sensorische data en instrumentele data, sensorische shelf life testen, preference mapping, …

Diverse casestudies zullen behandeld worden.

Programma

13.30 u – 14.00 u  Ontvangst met koffie

14.00 u – 15.00 u  Dataverwerking van sensorische data, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

15.00 u – 15.30 u  Correlatie tussen sensorische en analytische data, em. prof. Patrick Dirinck, Odour & Flavour Consultancy bvba

15.30 u – 16.00 u Koffiepauze

16.00 u – 16.30 u  Sensorische shelf life testing m.b.v. survival analysis, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

16.30 u – 17.00 u  Interne en externe preference mapping, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

Lesgevers

dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur van SENSTECH (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen)

em. prof. Patrick Dirinck, Odour & Flavour Consultancy bvba

Doelgroep

Werknemers binnen afdelingen R&D, Productontwikkeling, Kwaliteitscontrole, Marketing, Communicatie, van voedingsbedrijven en hun toeleveranciers, …

Deelname

  • SENSNET-leden: € 75,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)
  • andere deelnemers: € 175,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)

alimento

Alimento (vroegere IPV) geeft een tussenkomst van € 70,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Inschrijven is mogelijk tot 13 november 2020.

U kunt inschrijven via volgende link.