Webinar Good Sensory Practices ONLINE

Rangordetest rode wijn

‘Good Sensory Practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en ingrediënten’ 

dinsdag 6 december 2022

14.00 u – 17.00 u (online via Teams)

Tijdens dit webinar zal een globaal overzicht gegeven worden over sensorisch onderzoek. Na enkele inleidende begrippen zullen zowel consumententesten als analytische sensorische testen aan bod komen.

Programma

14.00 u – 15.00 u  Inleidende begrippen ‘Sensorisch onderzoek’

Soorten testen, selectie en training van smaakpanels, selectie van descriptoren, inrichting van sensorische testruimte, monster(voor)bereiding en -presentatie, monitoring van performantie van smaakpanels, …

15.00 u – 15.30 u  Consumententesten

Hedonische testen (acceptatie- en preferentietesten)

15.30 u – 15.45 u  Pauze

15.45 u – 16.15 u  Analytische sensorische testen

Verschiltesten en beschrijvende sensorische testen (QDA)

16.15 u – 16.30 u  Sensorische shelf life testen

Survival analysis met consumenten

16.30 u – 17.00 u  Correlatie tussen sensorische data onderling en tussen sensorische en instrumentele data

Preference mapping en principale componentenanalyse (PCA) met sensorische en instrumentele data

Lesgever

dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur van SENSTECH (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen)

Doelgroep

Werknemers binnen afdelingen R&D, productontwikkeling, kwaliteitscontrole, marketing, communicatie van voedingsbedrijven en hun toeleveranciers, …

Deelname

  • SENSNET-leden: € 80,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus (pdf van slides))
  • andere deelnemers: € 180,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus (pdf van slides))

alimento

Voor Belgische voedingsbedrijven: Alimento geeft een tussenkomst van € 70,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Alimento-steun wordt rechtstreeks verrekend met het bedrijf.

Inschrijven is mogelijk tot 1 december 2022. De online link wordt daags voordien per e-mail doorgestuurd.

U kunt inschrijven via volgende link.