Workshop Geurbelasting verpakking en effecten op smaak

‘Geurbelasting van (gerecycleerde) verpakkingsmaterialen en effecten van verpakking op de smaak van verpakte voedingsmiddelen’

vrijdag 3 maart 2023

9.30 u – 16.30 u

Incubatie- en Innovatiecentrum Universiteit Gent, Technologiepark 82, BE-9052 Gent (Zwijnaarde) 

Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op het belang van sensorische ingangscontrole van bedrukte verpakkingsmaterialen (papier/karton en polymere materialen) voor de voedingsindustrie en worden sensorische methodieken voor het evalueren van de geurbelasting van (gerecycleerde) verpakkingsmaterialen behandeld. Chemisch-analytische technieken, zoals gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) en massaspectrometrie-gebaseerde elektronische neustechnologie (MS-nose) kunnen sensorische testen ondersteunen om inzicht te krijgen in de moleculaire basis van de geur van verpakkingsmaterialen en zijn in staat de invloedsfactoren, die de geurbelasting van (gerecycleerde) materialen bepalen, in kaart te brengen. Deze technieken dienen de verpakkingssector toe te laten meer geurvrije producten op de markt te brengen. Sensorische kwaliteitscontrole op grondstoffen of eindverpakkingen door verpakkingsproducenten of als ingangscontrole bij voedingsbedrijven kan een belangrijke troef zijn om verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen in verpakte voedingsmiddelen te vermijden. Verpakkingsgerelateerde taints kunnen leiden tot terughaalacties, imagoverlies en belangrijke economische schade voor de levensmiddelenproducent.

Programma

9.00 u – 9.30 u  Ontvangst met koffie

9.30 u – 10.30 u Inleiding en geurproblematiek van (gerecycleerde) voedingscontactmaterialen (FCM) – Interacties tussen levensmiddel-verpakking m.b.t. vluchtige componenten (permeatie, migratie, scalping)

10.30 u – 11.00 u Geurkrachtige vluchtige componenten in voedingscontactmaterialen – Geurwiel van voedingscontactmaterialen (FCM)

11.00 u – 11.30 u  Wetgeving inzake FCM, Good Manufacturing Practices richtlijnen en Verklaring van Overeenkomst (DoC)

11.30 u – 12.30 u  Sensorische methodieken voor het meten van geurbelasting van FCM

12.30 u – 13.30 u  Broodjeslunch en netwerking

13.30 u – 15.00 u  Chemisch-analytische technieken voor het meten van geurbelasting, detectie van geurkrachtige verbindingen en het evalueren van de geurbepalende invloedsfactoren van (bedrukte, gerecycleerde) verpakkingsmaterialen: o.a. gerecycleerd papier, polymere grondstoffen, gerecycleerde polymeren, drukinkten en drukprocédés, coatings, …

15.00 u – 15.30 u Koffiepauze

15.30 u – 16.00 u  Casestudies van verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen uit diverse sectoren van de voedingsindustrie (papier/karton en polymere materialen)

16.00 u – 16.30 u Discussie en vraagstelling – Take home messages

Doelgroep

De opleiding richt zich tot medewerkers uit de verpakkingssector en de levensmiddelensector: verantwoordelijken voor productie, productontwikkeling, kwaliteit, … Omwille van het bevorderen van interactiviteit wordt het aantal deelnemers beperkt.

Lesgever

Dr. Inge Dirinck is technologisch adviseur van het Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen (SENSTECH) en operationeel verantwoordelijke voor SENSNET vzw. SENSNET vzw is een consortium van levensmiddelen- en verpakkingsbedrijven én kennispartners met specifieke interesse voor de sensorische eigenschappen van voedingsmiddelen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen.

Deelname

De deelnameprijs bedraagt € 150,00 voor SENSNET-leden en € 300,00 voor niet-leden (excl. btw/deelnemer). Cursusmateriaal, lunch, koffie en dranken zijn inbegrepen.

alimento

Voor Belgische voedingsbedrijven: Alimento geeft een tussenkomt van € 140,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Inschrijven is mogelijk tot 27 februari 2023.

Registratie via volgende link.