Seminarie Verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen en recalls

Recall

‘Verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen in verpakte voedingsmiddelen – Hoe recalls vermijden?’

Dinsdag 27 november 2018

9.30 u – 16.30 u

Incubatie- en Innovatiecentrum Universiteit Gent, Technologiepark 3, BE-9052 Gent (Zwijnaarde) (routebeschrijving (gebouw 603))

Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op het belang van kwaliteitscontrole van bedrukte verpakkingsmaterialen (papier/karton en polymere materialen) voor de voedingsindustrie. Sensorische en chemisch-analytische methodieken voor het evalueren van de geurbelasting van verpakkingsmaterialen worden voorgesteld. Chemisch-analytische technieken, zoals gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) en massaspectrometrie-gebaseerde elektronische neustechnologie (MS-nose) kunnen sensorische testen (geurtesten en taint transfertesten) ondersteunen om inzicht te krijgen in de moleculaire basis van de geur van verpakkingsmaterialen. De impact van de geurbelasting van verpakkingsmaterialen op de sensorische eigenschappen van verpakte voedingsmiddelen wordt vaak onderschat door voedingsproducenten. Kwaliteitscontrole op grondstoffen of eindverpakkingen door verpakkingsproducenten of als ingangscontrole bij voedingsbedrijven kan een belangrijke troef zijn om verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen in verpakte voedingsmiddelen te vermijden. Verpakkingsgerelateerde taints kunnen immers leiden tot dure recalls, imagoverlies en belangrijke economische schade voor voedingsproducenten.

Programma

9.00 u – 9.30 u  Ontvangst met koffie

9.30 u – 10.30 u Inleiding en geurproblematiek van voedingscontactmaterialen (FCM) – Interacties tussen levensmiddel-verpakking m.b.t. vluchtige componenten (permeatie, migratie, scalping)

10.30 u – 11.00 u Geurkrachtige vluchtige componenten in voedingscontactmaterialen – Geurwiel van voedingscontactmaterialen (FCM)

11.00 u – 11.30 u  Wetgeving inzake FCM, Good Manufacturing Practices richtlijnen en Verklaring van Overeenkomst (DoC)

11.30 u – 12.30 u  Sensorische methodieken voor het meten van geurbelasting van FCM

12.30 u – 13.30 u  Broodjeslunch en netwerking

13.30 u – 15.00 u  Chemisch-analytische technieken voor het meten van geurbelasting, detectie van geurkrachtige verbindingen en het evalueren van de geurbepalende invloedsfactoren van bedrukte verpakkingsmaterialen: o.a. gerecycleerd papier, polymere grondstoffen, drukinkten en drukprocedés, coatings, …

15.00 u – 15.30 u Koffiepauze

15.30 u – 16.00 u  Casestudies van verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen uit diverse sectoren van de voedingsindustrie (papier/karton en polymere materialen)

16.00 u – 16.30 u Discussie en vraagstelling – Take home messages

Folder downloaden.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot medewerkers uit de verpakkingssector en de levensmiddelensector: verantwoordelijken voor productie, productontwikkeling, kwaliteit, … Omwille van het bevorderen van interactiviteit wordt het aantal deelnemers beperkt. Snel aanmelden is aangewezen.

Lesgevers

Em. prof. dr. Patrick Dirinck heeft meer dan 45 jaar ervaring in geur- en smaakonderzoek van levensmiddelen en verpakkingsmaterialen. Hij was respectievelijk verbonden aan Universiteit Gent, KAHO Sint-Lieven en de Associatie KU Leuven en is auteur van een 130-tal publicaties betreffende geur en smaak. Hij heeft met tientallen bedrijven samengewerkt in het kader van onderzoeksprojecten en bilaterale, confidentiële bedrijfsprojecten. Thans is hij zaakvoerder van Odour & Flavour Consultancy bvba.

Dr. Inge Dirinck is technologisch adviseur van het Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen (SENSTECH) en operationeel verantwoordelijke voor SENSNET vzw. SENSNET vzw is een consortium van levensmiddelen- en verpakkingsbedrijven én kennispartners met specifieke interesse voor de sensorische eigenschappen van voedingsmiddelen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen.

Deelname

De deelnameprijs bedraagt € 150,00 voor SENSNET-leden en 300,00 voor niet-leden (excl. btw/deelnemer). Cursusmateriaal, broodjeslunch, koffie, dranken zijn inbegrepen. Het aantal deelnemers is beperkt.

alimento

Voor Belgische voedingsbedrijven: Alimento (vroegere IPV) geeft een tussenkomt van € 130,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Inschrijven is mogelijk tot 21 november 2018.

Registratie via volgende link.