Productspecifieke workshop over sensorische kwaliteit van koffie

‘De smaak van koffie ontrafeld…!’

SENSTECH en Ter Groene Poorte

Donderdag 26 oktober 2017

12.30 u – 17.00 u

Ter Groene Poorte, HUis van de Gastronomie, Groenepoortdreef 17, BE-8200 Brugge 

Tijdens deze productspecifieke workshop met illustratieve degustaties zal de sensorische kwaliteit van koffie ontrafeld worden!

Invloedsfactoren, die in belangrijke mate de sensorische kwaliteit van koffie beïnvloeden (species, geografische origine, processing in productielanden, brandingsparameters, verpakking, …), worden in kaart gebracht. Originekoffies worden als referentieproducten geproefd, gebruik makend van flavour language (koffiearomawiel).

Programma

12.30 u – 13.30 u           ontvangst met broodjes

13.30 u – 14.00 u           inleiding: smaakperceptie en moleculaire basis van smaak

14.00 u – 14.30 u           meten van smaakbepalende invloedsfactoren

14.30 u – 15.15 u           flavourbeïnvloedende factoren van koffie

15.15 u – 15.45 u           degustatie 1 met bespreking; flavour language

15.45 u – 16.15 u           rondleiding/voorstelling: Ter Groene Poorte en Huis van de Gastronomie

16.15 u – 16.45 u           degustatie 2 met bespreking; flavour language

16.45 u – 17.00 u           slotbemerkingen

Folder downloaden

Lesgevers

dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur van SENSTECH (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen)

em. prof. Patrick Dirinck, Odour & Flavour Consultancy bvba

Doelgroep

De opleiding richt zich tot koffieprofessionals en werknemers uit voedings-, catering- en horecabedrijven (kwaliteit, productontwikkeling, marketing, …). Omwille van praktische redenen (degustaties) wordt het aantal deelnemers beperkt.

Deelname

  • SENSNET-leden: € 80,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus, lunch, dranken en degustaties inbegrepen)
  • andere deelnemers: € 120,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus, lunch, dranken en degustaties inbegrepen)

Het aantal deelnemers is beperkt omwille van degustaties en interactie met de deelnemers.

alimento

Voor Belgische voedingsbedrijven: Alimento (vroegere IPV) geeft een tussenkomst van € 60,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Inschrijven is mogelijk tot 20 oktober 2017.

U kunt inschrijven via volgende link.