Workshop Smaak begrijpen en meten ONLINE

Idee - gloeilamp

‘Smaak begrijpen en meten: succesfactor voor het commercialiseren van levensmiddelen’ 

Donderdag 26 november 2020

14.00 u – 17.00 u – ONLINE via Zoom

De zintuiglijk waarneembare eigenschappen (uitzicht, textuur, smaak, …) spelen een essentiële rol bij de appreciatie van levensmiddelen door de consument en zijn van groot belang voor de concurrentiepositie van een voedingsbedrijf. De smaak van een levensmiddel is hierbij de moeilijkst te karakteriseren factor.

Deze opleiding zal inzicht geven in de verschillende elementen, die de smaakperceptie van levensmiddelen bepalen. Er zal dieper ingegaan worden op de moleculaire basis van smaak en de technieken om de smaakbepalende invloedsfactoren sensorisch en chemisch-analytisch te karakteriseren. Case studies uit diverse sectoren van de voedingsnijverheid, rekening houdend met de deelnemers aan de workshop, zullen worden voorgesteld.

Inhoud cursus

  • Inleiding: belang van smaak, elementen en fysiologie van de smaakperceptie
  • Moleculaire basis van de smaak (flavour): mondgevoel, smaak op de tong (taste) en aroma
  • Smaakeigenschappen meten: inleiding tot sensorische analyse en chemisch-analytische technieken voor het karakteriseren van smaakeigenschappen
  • Inzicht in de smaakbepalende invloedsfactoren
  • Off-flavour/taintproblematiek
  • Casestudies uit alle sectoren van de voedingsindustrie

Programma

14.00 u – 14.30 u   smaakperceptie en moleculaire basis van smaak

14.30 u – 15.15 u   technieken om smaak te karakteriseren

15.15 u – 15.30 u   pauze

15.30 u – 16.15 u   meten van smaakbepalende invloedsfactoren

16.15 u – 17.00 u   casestudies en off-flavour/taintproblematiek

Lesgevers

Em. prof. dr. Patrick Dirinck heeft zijn loopbaan gewijd aan het begrijpen van de smaak van levensmiddelen en van de geurkarakteristieken van verpakkingsmaterialen. Hij was respectievelijk verbonden aan Universiteit Gent, KAHO Sint-Lieven en de Associatie KU Leuven. Hij is auteur van een 130-tal publicaties betreffende geur en smaak en heeft met tientallen bedrijven samengewerkt in het kader van onderzoeksprojecten en bilaterale, confidentiële bedrijfsprojecten.

Dr. Inge Dirinck is technologisch adviseur van het Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen (SENSTECH) en verantwoordelijk voor SENSNET vzw. SENSNET vzw is een consortium van levensmiddelen- en verpakkingsbedrijven én kennispartners met specifieke interesse in de sensorische eigenschappen van voedingsmiddelen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot medewerkers uit de levensmiddelen- en levensmiddelen-ingrediëntensector: verantwoordelijken voor productie, productontwikkeling, kwaliteit, …

Deelname

  • SENSNET-leden: € 140,00 (excl. btw)
  • andere deelnemers: € 350,00 (excl. btw)

Cursusmateriaal wordt opgestuurd naar de deelnemers.

alimento

Voor Belgische voedingsbedrijven: Alimento (vroegere IPV) geeft een tussenkomt van € 70,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Inschrijven is mogelijk tot 25 november 2020.

Registratie via volgende link.