Workshop Smaak begrijpen en meten

Idee - gloeilamp

‘Smaak begrijpen en meten: succesfactor voor het commercialiseren van levensmiddelen’

Dinsdag 16 september 2014

9.00 u – 17.30 u

Interscience bv, Tinstraat 16, NL-4823 AA Breda (wegbeschrijving)

De zintuiglijk waarneembare eigenschappen (uitzicht, textuur, smaak, …) spelen een essentiële rol bij de appreciatie van levensmiddelen door de consument en zijn van groot belang voor de concurrentiepositie van een voedingsbedrijf. De smaak van een levensmiddel is hierbij de moeilijkst te karakteriseren factor.

Deze opleiding zal inzicht geven in de verschillende elementen, die de smaakperceptie van levensmiddelen bepalen. Er zal dieper ingegaan worden op de moleculaire basis van smaak en de technieken om de smaakbepalende invloedsfactoren sensorisch en chemisch-analytisch te karakteriseren. Case studies uit diverse sectoren van de voedingsnijverheid, rekening houdend met de deelnemers aan de workshop, zullen worden voorgesteld.

Inhoud cursus

  • Inleiding: belang van smaak, elementen en fysiologie van de smaakperceptie
  • Moleculaire basis van de smaak (flavour): mondgevoel, smaak op de tong (taste) en aroma
  • Smaakeigenschappen meten: inleiding tot sensorische analyse en chemisch-analytische technieken voor het karakteriseren van de smaakeigenschappen
  • Inzicht in de smaakbepalende factoren
  • Off-flavour/taintproblematiek
  • Case studies uit alle sectoren van de voedingsindustrie

Doelgroep

De opleiding richt zich tot medewerkers uit de Nederlandse levensmiddelen- en levensmiddelen-ingrediëntensector: verantwoordelijken voor productie, productontwikkeling, kwaliteit, …

Omwille van het bevorderen van interactiviteit wordt het aantal deelnemers beperkt. Snel aanmelden is dus belangrijk.

Lesgevers

Em. prof. dr. Patrick Dirinck heeft zijn loopbaan gewijd aan het begrijpen van de smaak van levensmiddelen en van de geurkarakteristieken van verpakkingsmaterialen. Hij was respectievelijk verbonden aan Universiteit Gent, KAHO Sint-Lieven en de Associatie KU Leuven. Hij is auteur van een 130-tal publicaties betreffende geur en smaak en heeft met tientallen bedrijven samengewerkt in het kader van onderzoeksprojecten en bilaterale, confidentiële bedrijfsprojecten. Thans is hij zaakvoerder van Odour & Flavour Consultancy bvba.

Dr. Inge Dirinck is technologisch adviseur van het Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen (SENSTECH) en verantwoordelijk voor SENSNET vzw. SENSNET vzw is een consortium van levensmiddelen- en verpakkingsbedrijven én kennispartners met specifieke interesse voor de sensorische eigenschappen van voedingsmiddelen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen.

Programma

9.00 u – 9.30 u               ontvangst met koffie

9.30 u – 11.00 u             smaakperceptie en moleculaire basis van smaak

11.00 u – 12.30 u           technieken om smaak te karakteriseren

12.30 u – 13.30 u           broodjeslunch en netwerking

13.30 u – 14.30 u           meten van smaakbepalende invloedsfactoren

14.30 u – 15.00 u           koffie en netwerking

15.00 u – 16.30 u           case studies en off-flavour/taintproblematiek

16.30 u – 17.00 u           voorstelling Interscience

17.00 u – 17.30 u           facultatieve lezing betreffende de smaak van wijn met illustratieve wijndegustatie

De lezing om 17.00 u is facultatief teneinde de geïnteresseerde deelnemers de mogelijkheid te geven de avondspits te vermijden.

Folder downloaden.

Deelname

De deelnameprijs bedraagt € 350,00 (excl. btw, voor Nederlandse bedrijven dient geen btw te worden aangerekend). Cursusmateriaal, lunch, koffie, dranken en eventuele wijndegustatie zijn in de prijs inbegrepen. Het aantal deelnemers is beperkt.