Vervolgcursus Good Sensory Practices (deel 2) – preregistratie

Rangordetest rode wijn

‘Good Sensory Practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en -ingrediënten’ (deel 2)

SENSTECH i.s.m. Odour & Flavour Consultancy bvba

datum wordt vastgelegd via doodle na preregistratie van tenminste 10 deelnemers

14.00 u – 17.00 u

Seminariecentrum ‘Huis van de Bouw’, Tramstraat 59, BE-9052 Gent (Zwijnaarde) (wegbeschrijving)

Tijdens deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op dataverwerking van sensorische data, correlatie tussen sensorische data en instrumentele data, sensorische shelf life testen, preference mapping, …

Diverse casestudies zullen behandeld worden.

Programma

14.00 u – 15.00 u  Dataverwerking van sensorische data, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

15.00 u – 15.30 u  Correlatie tussen sensorische en analytische data, em. prof. Patrick Dirinck, Odour & Flavour Consultancy bvba

15.30 u – 16.00 u  Koffiepauze

16.00 u – 16.30 u  Sensorische shelf life testing m.b.v. survival analysis, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

16.30 u – 17.00 u  Interne en externe preference mapping, dr. Inge Dirinck, SENSTECH

Lesgevers

dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur van SENSTECH (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen)

em. prof. Patrick Dirinck, Odour & Flavour Consultancy bvba

Doelgroep

Werknemers binnen afdelingen R&D, Productontwikkeling, Kwaliteitscontrole, Marketing, Communicatie, van voedingsbedrijven en hun toeleveranciers, …

Deelname

  • SENSNET-leden: € 75,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus, broodjesmaaltijd en koffiepauze inbegrepen)
  • andere deelnemers: € 150,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus, broodjesmaaltijd en koffiepauze inbegrepen)

alimento

Alimento (vroegere IPV, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) geeft een tussenkomst van € 60,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Preregistratie via volgende link.